TILBAKE TIL SKOLEN: Endelig kunne resten av elevene på Sofienberg skole komme tilbake, men under strenge smittevernstiltak.
TILBAKE TIL SKOLEN: Endelig kunne resten av elevene på Sofienberg skole komme tilbake, men under strenge smittevernstiltak.

Ingen normal hverdag for elevene på Sofienberg skole

Nå blir de møtt med antibac og låst fellesareal.

Publisert Sist oppdatert

– Elevene gledet seg veldig til å komme i går, men så ble de nok litt skuffet over at ting ikke var som normalt, sier Øyvor Skofteland, rektor på Sofienberg Skole.

For å følge smitteverntiltakene må eleven på Sofienberg skole møte opp i skolegården. Der blir de møtt av kontaktlærer som står klar med antibac, for deretter å gå samlet inn i skolebygget med en meter avstand. Så vaskes hendene på nytt når de kommer opp i klasserommene.

STENGT FELLESAREAL: Sittegruppene i fellesarealet på Sofienberg skole er stengt, slik at elevene ikke lenger kan hygge seg der i friminuttene.
STENGT FELLESAREAL: Sittegruppene i fellesarealet på Sofienberg skole er stengt, slik at elevene ikke lenger kan hygge seg der i friminuttene.

– Fellesarealene er stengt, og skolen er delt i to grupper. Det er ikke en vanlig skole elevene har kommet tilbake til, sier Skofteland.

– Viktig å holde normaliteten i gang

Skofteland forklarer at skolehverdagen er delt i halve dager. Den første gruppen kommer før lunsj, og den andre gruppen kommer etter lunsj. Den tiden elevene ikke er på skolen, er det hjemmeskole som gjelder.

– Vi prøver å ha en vanlig timeplan under omstendigheten, og forholder oss til samme rutiner som ellers. Det er viktig for oss å holde normaliteten i gang, påpeker Skofteland.

Til tross for inngripende tiltak opplever ikke rektoren det som utfordrende å følge smittevernstiltakene.

– Det var mye arbeid i forrige uke for å få alt på plass og gi ut informasjon, men jeg tror vi har gode løsninger. Vi hadde møte på Teams med alle elevene før oppstart slik at alle var godt forberedt, forklarer hun.

Noen elever spesielt utsatt

– Vi har noen få elever som har vært engstelige for å møte opp. De er redd for å ta med smitte hjem til familie som er i risikogruppen, sier Skofteland.

Rektoren kan bekrefte at de har noen enkeltelever som er spesielt utsatt dersom de skulle få smitte av Covid-19. Disse elevene kan følge digital skole om de ikke vil møte opp på skolen.

— Det skal være trygt å komme tilbake til skolen, og både lærere og elever har blitt undervist i smittevern, forklarer Skofteland.

På onsdag kommer resten av elevene på Sofienberg skole tilbake, som består av 8 og 9. trinn.

Skolene skal sørge for en god opplæring

Ifølge Utdanningsetaten må hver enkelt skole finne lokale løsninger til den nasjonale smittevernsveilederen, som skal sørge for å begrense spredning av Covid-19 blant ungdomsskole og videregående skole.

Utdanningsetaten skriver på sin hjemmeside at de tre viktigste tiltakene for å begrense smitte er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen.

2. God hygiene.

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Hvordan skolene oppfyller disse kravene er ulikt, og ifølge Utdanningsetaten er dette fordi det blant annet er store forskjeller i både utearealer og fasiliteter på de ulike skolene.

Utdanningsetaten opplyser om at mange elever ikke vil få alle timer i alle fag fremover, men skolene skal sørge for en god opplæring. Det er spesielt viktig for elever som skal få vitnemål i år.

Powered by Labrador CMS