PRIORITET: Det er opp til hver enkelt bydel å avgjøre hvor mye av årsbudsjettet som skal vies til frivillighetsmidler.
PRIORITET: Det er opp til hver enkelt bydel å avgjøre hvor mye av årsbudsjettet som skal vies til frivillighetsmidler.

St. Hanshaugen deler ut 430 000 kroner i frivillighetsmidler

Hvert år deler bydelen ut midler til frivillige aktører som bidrar til et rikere kulturliv. Dette året har derimot skilt seg ut når det kommer til antall søkere og summen som skal fordeles.

Publisert

Alle Oslos bydeler bevilger frivillhetsmidler til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å fremme sosialt fellesskap og bidra til kulturopplevelser. Ifølge kommunen skal disse tilskuddene være med på å skape gode opplevelse og bygge felleskap for bydelens øvrige befolkning.

I bydel St. Hanshaugens vedtatte budsjett for 2020 er det satt av 430 000 kroner for frivillighetsmidler, og rapporten viser et omsøkt beløp på nesten 945 000 kroner. Med dette endte ti av søknadene med tilsagn, og ni endte med avslag. Til sammenligning ble det i fjor utbetalt nærmere én million kroner i frivillighetsmidler i bydelen.

Bydelsutvalget har fastsatt en rekke kriterier som må oppfylles for at søknadene skal bli innvilget. Tiltakene det søkes midler til kan som hovedregel ikke brukes til drift eller lønnsutgifter, da aktiviteten skal baseres på frivillig arbeid. Både søker, prosjekt og målgruppe må ha tilhørighet i bydelen, og arrangementet må finne sted samme år som det søkes om midler.

Store endringer

Silje Mauroy Wennevold er fagkonsulent i bydelen og kontaktperson for ordningen. Hun er første av mange ledd i behandlingsprosessen av søknadene for frivillighetsmidler. Midlene deles i utgangspunktet ut årlig, men i fjor skjedde bevilgningen to ganger.

– Årets innstillingsrapport er ikke representativ for tidligere år. I år har det vært færre søkere enn vanlig. Jeg tror det har en sammenheng med at vi hadde to utlysninger i fjor med ekstremt mange søkere, i tillegg til at årets runde kom tett på fjorårets, sier Wennevold.

I 2018 hadde bydelen brukt mindre penger enn det var satt av til i årsbudsjettet, og satt dermed igjen med en pott som bydelsutvalget besluttet fordelingen av våren 2019. Derfor ble det i 2019 bevilget frivillighetsmidler i to runder, og summen ble høyere enn ellers. Wennevold understreket at dette ikke vil bli tilfellet i år.

KONTAKTPERSON: Silje Mauroy Wennevold.
KONTAKTPERSON: Silje Mauroy Wennevold.

Hun legger til at korona-situasjonen utvilsomt har vært en påvirkende faktor for antall søkere. Årets søknadsfrist ble satt til fredag 13. mars – samme dag som regjeringen innførte de strengeste tiltakene landet har hatt i fredstid. En rekke arrangementer ble i den forbindelse avlyst, og flere søkere trakk søknadene sine.

– I årets vedtak har vi spesifisert at de som får tilsagn og utbetalt penger, er nødt til å følge smittevernstiltakene som er gjeldene på det tidspunktet arrangementet skal holdes, forteller Wennevold.

I sammenheng med korona-pandemien er det i år flere søkere som har fått innvilgelse, men som har takket nei til utbetaling av frivillighetsmidler da arrangementene ikke lar seg gjennomføre.

Prioriterer befolkningen

Til tross for at årets innstillingsrapport ikke er representativ for tidligere år når det kommer til antall søkere, vil Wennevold understreke at typen søkere er relativt likt foregående år. Som formulert av bydelsutvalget kan både enkeltpersoner, organisasjoner, prosjekter og foreninger søke om midler, men det er utvilsomt flest organisasjoner som ønsker støtte.

Dersom bydelen mottar mange søknader hvor flere av disse oppfyller kriteriene for støtte, er det i hovedsak én faktor som spiller den avgjørende rollen.

– Om et arrangement retter seg mot en stor gruppe fremfor en liten, vil vi at pengene skal komme flest mulig til gode. Derfor prioriterer vi arrangementer hvor flest mulig kan ha nytte av aktiviteten, sier Wennevold.

Utbetaling av midlene

Organisasjonen «Støttegruppe for fred i Colombia» er en av årets 19 søkerne. Organisasjonen søkte om midler til å arrangere lysfest for barn på colombiansk vis, og søknaden ble godkjent. Talspersonen for organisasjonen, Andrea Ramirez Stangeland, forteller at det betyr mye å få støtte fra bydelen.

– Alt vi gjør i Fred i Colombia er gjennom frivillig arbeid. Vi får litt midler gjennom medlemskontingenter, men det er begrenset hva vi har råd til når vi for eksempel trenger å leie et lokale på vinteren for å holde en lysfest for barn, sier Stangeland.

Hun legger til at det beste med bydelens frivillighetsmidler er at organisasjonen kan nå ut til flere. I fjor arrangerte de også lysfest for barn, men arrangementet ble avholdt i et lite lokale, noe som førte til at møtet ikke ble så mangfoldig som de hadde ønsket.

Stangeland forteller videre at dette er den første søknaden organisasjonen har levert til bydelen. For noen år tilbake fikk støttegruppen for fred i Colombia midler fra Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, som de brukte til å lage en bok og en fotoutstilling om de colombianske fredsforhandlingene som Norge var tilrettelegger for. Det ble et bra resultat, men det var så mye arbeid at nesten hele organisasjonen gikk under. Dermed bestemte de seg for å heller jobbe jevnt for å styrke organisasjonen, slik at de i fremtiden kunne søke midler til lokale aktiviteter.

Powered by Labrador CMS