OPPGRADERING: Barneparken i Geitmyrsveien 22 forventes ferdigstilt i løpet av juni 2021.

Positiv respons på oppgradering av Oslos eldste barnepark

ST.HANSHAUGEN: Ønsker å skape en sosial, aktiv og grønn møteplass i nærmiljøet for barn og familier i bydelen.

Publisert
POSITIV RESPONS: Flere er spente på å se den ferdigstilte parken.

I facebookgruppen «Bydel St. Hanshaugen» ble det 11. mai annonsert at den nedlagte barneparken i Geitmyrsveien 22 er under oppgradering. Det skapte engasjement i kommentarfeltet.

Fremmer fysisk og psykisk helse

Den nedlagte barneparken benyttes i dag primært til lufting av hunder. Under en idedugnad som ble arrangert for beboerne i forbindelse med ny parkstrategi, kom det frem et ønske om å utvikle området i den nedlagte barneparken.

Norgesnytt har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Christine Thune, fra bydel St. Hanshaugen.

I saksframstillingen står det at i Oslo kommunes folkehelseplan og i bydelens økonomiplan for den kommende perioden, skal det satses på at Oslo skal være en grønn, aktiv og inkluderende by som fremmer fysisk og psykisk helse, og forebygger ensomhet.

Dette innebærer at parker som oppgraderes bør inneholde aktivitetsfremmende elementer og at innbyggerne skal sikres sosiale møteplasser.

Viktig å utnytte grøntarelaet

Miljøverndepartementets strategi for et aktivt friluftsliv har som målsetting at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet.

UNDER OPPGRADERING: Klatrestativ, klatreløype og trehytte er flere av ønskene som kom inn fra beboerne i området.

I bydel St. Hanshaugen er kun 10% av bydelens totale areal grøntareal, noe som gjør det enda viktigere å utnytte områdene som finnes. Bydelen har en stadig økende barnebefolkning, og bydelen har en høyere andel barn som lever i lavinntektsfamilier og som bor trangt sammenlignet med resten av landet, i følge i prosjektbeskrivelsen for St.Hanshaugen barnepark.

Med bakgrunn i dette ønskes det å gjøre barneparken til en aktiv og sosial møteplass for barn i alderen 3-12 år og deres familier. Visjonen er at parken skal inneholde elementer som innbyr til aktiviteter for hele aldersspennet, samtidig som det legges til rette for at familien kan oppholde seg der sammen med barna med sitteplasser, bord og utendørskjøkken.

Det nye området skal være klart til bruk i løpet av juni.

Bydelen har finansiert oppgraderingen fra eksterne midler fra Spillemidler og Sparebankstiftelsen.

Powered by Labrador CMS