Berit Jagmann, leder i Grønland Beboerforening, mener at politiet har prioritert feil på Grønland.

– Politiet har prioritert feil

Høsten 2023 startet politiet en ny satsing på Grønland, nabolagspolitiet. Selv om satsingen har pågått i et halvt år, opplever ikke lokalbefolkningen at de ser mer til politibetjenter.

Publisert Sist oppdatert

Grønland er en belastet del av Gamle Oslo. Det er stedet i Oslo med flest voldshendelser, og er også preget av narkotika salg og bruk. Samtidig er området sentrumsnært, som bringer med seg egne utfordringer.

Flere som bosetter seg på Grønland flytter i løpet av få år. Det gir en stor gjennomstrøm av ulike mennesker, noe som gjør det vanskelig å sette i gang lokalt drevne prosjekter eller organisasjoner som kan bedre området. Derfor har lokalbefolkningen i lang tid bedt om hjelp fra kommune og bydel.

 

Satser på Grønland

Gjennom Områdeløftet har Oslo kommune satset på å bedre levevilkårene på for beboerne på Grønland. Midler fra kommunen og bydel Gamle Oslo har gått til prosjekter som skal bedre uteområder, aktiviteter for innbyggerne og frivillige lag i området. I høst startet politiet sin nye satsing på Grønland, nabolagspolitiet.

Seks politibetjenter skal jobbe på gatene til Grønland. Målet er å bedre kontakten med lokalbefolkningen og hindre synlig kriminalitet på gata. Nabolagspolitiet startet først opp på Tøyen i Oslo, og har fått gode tilbakemeldinger derfra. Nå har satsingen kommet til Grønland.

Berit Jagmann er leder av Grønland Beboerforening, interesseorganisasjonen for beboerne i området. Hun opplevde at lokalbefolkningen hadde en positiv innstilling til satsingen da den startet opp i høst.

– Satsingen har vært hilst velkommen av alle egentlig. Vi har hatt store forventninger, forklarer hun.

På Grønland er alt lov

– Borti i veien her så jeg noen som drev på med narkotika, 20 minutter senere kom det en ambulanse. Noen hadde tatt en overdose, forteller Jagmann.

Hendelsen er dessverre ikke uvanlig ved Grønland Torg.

– Flere barn på Grønland blir fulgt til skolen slik at de ikke skal møte på kriminalitet på veien. Det bor flere barnefamilier her, også på Grønland Torg. Det er et kjempeproblem og det går ut over barn og unge, som mangler sikre områder å gå til.

Hun beskriver en innstilling om at «alt er lov» på Grønland. Situasjonen følges ikke godt nok opp. Folk ikke tørr å snakke med politiet, og kriminalitet ikke blir anmeldt fordi folk ikke stoler på dem. Hun mener at politiet har en stor jobb å gjøre, særlig med å øke tillitten og respekten til lokalbefolkningen. 

Politibil ved Grønland Torg, men ingen betjenter.

 

Feil prioriteringer

Etter oppstart har nabolagspolitiet mottatt kritikk i lokale nettforumer. Flere forteller at de har opplevd å se politibiler, men ikke politibetjenter. Jagmann forstår hvor kritikken kommer fra, hun er selv skuffet over satsingens første måneder.

– De har prioriter feil, og det hadde ikke blitt akseptert andre steder i byen, sier hun.

Jagmann mener at nabolagspolitiet burde prioritert synlige tiltak, noe befolkningen vil oppleve som en forbedring. De som bor på Grønland har ikke tillitt til politiet. Da hjelper det ikke at arbeidet nabolagspolitiet har gjort til nå ikke er synlig.

– Folks tillitt blir ikke bedre av det som ikke synes. Politiet må synligjøre hva de faktisk gjør.

Jagmann er også bekymret for at roten til problemene ikke vil bli løst. Hun mener at området trenger en større satsing en bare nabolagspolitiet.

Leder for patruljeseksjonen i enhet sentrum, Robert Thorsen, forklarer i en skriftlig uttalelse at de fortløpende vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Han skriver at de prioriterer synlig tilstedeværelse, men at de er klar over at det alene ikke vil løse kriminalitetsutfordringene på Grønland.

 

Politiets plan

Thorsen forklarer at nabolagspolitiets patrulje ikke ble fulltallige før i desember. I tillegg har de frem til nå fokusert på å være til stede i rusmiljøene. Det har gått på bekostning av dialog og tilstedeværelse i kjernen av Grønland.

Denne høsten har politiets ressurser blitt strukket tynt på grunn av ulike utfordringer. Med demonstrasjoner og anspente tilstander flere steder i byen, har politiet sett seg nødt til å prioritere.

«Politiet skal til enhver tid løse mange oppgaver og vi kan ikke være overalt – selv om vi har forståelse for at innbyggerne ønsker det. Politiet prioriterer alltid ressursene våre slik vi mener det er mest hensiktsmessig ut ifra et helhetsperspektiv.» skriver Thorsen.

På grunn av nabolagspolitiet vil seks politibetjenter ikke ha noen annen oppgave en å patruljere Grønland. Det er fordi de ønsker å prioritere området, selv om det kan gå på bekostning av andre oppgaver.

  

Veien videre

Thorsen skriver også hvordan politiet, sammen med andre aktører, må arbeide for å bedre situasjonen på Grønland.

«Andre ressurser enn politiet er viktige innsatsfaktorer for å forebygge kriminalitet. Foreldre, barnevern, skole, NAV, helsevesenet, rusomsorgen og frivilligheten har alle viktige roller i dette arbeidet.»

Jagmann er tydelig på at det ikke finnes noen enkel løsning på utfordringene på Grønland. Hun mener at det vil ta tid for politiet å bygge opp tillitten i lokalmiljøet. Derfor håper hun at nabolagspolitiet vil være en langvarig satsing med permanente løsninger, og at politiet vil høre beboernes bekymringer.

6. mars arrangerer Grønland Beboerforening et åpent møte for å diskutere utfordringene området har med kriminalitet. Lokalbefolkning, beboerforeningen og politiet vil være til stede.

Her ønsker beboerforeningen at politiet presenterer resultater av arbeidet de har lagt ned til nå. De håper også at lokalbefolkningen vil dele erfaringer og tanker om hva politiet bør gjøre med kriminaliteten på Grønland fremover.

Powered by Labrador CMS