Blodgrønn: Einar Wilhelmsen er en ekte MDG-politiker. Sykkelen er viktig.

Iskald fortaukonflikt

Flere opplever farlige forhold på glatte fortau; tidligere byråd kritiserer innsats, kommunen forsvarer vinterdriften.

Publisert Sist oppdatert
Kan stå på ski uten ski

Snødekt landskap og fine vinterdager kommer sjelden alene. Glatte veier, dårlig måking og irriterte borgere kommer også med på kjøpet. 

Tidligere byråd Einar Wilhelmsen (MDG) uttrykker skuffelse over nedprioriteringen av gående og syklende i bydelen. Han påpeker avstanden mellom bestillinger og virkelighet.

- Det synes å mangle enhver form for kontroll med måkearbeidet som er bestilt; feil, som for eksempel digre snøhauger på fortauet, blir sjelden oppdaget og rettet, med mindre noen påtar seg ansvaret og klager selv, sier Wilhelmsen.

Dette var planen

Wilhelmsen viser til tidligere initiativer fra sin egen tid i byrådet. Måkingen av sykkelveier og fortau ble styrket, økte bevilgninger ble tildelt, og en ny "snøfri" standard ble innført for hovedsykkelveier og fortau. Dessverre avslører årets vinter at disse forbedringene ikke har blitt vedlikeholdt tilstrekkelig, mener Wilhelmsen. 

Vinterstandard ifølge Einar Wilhelmsen:

  • Fortaustrøing: Senest åtte timer etter isdannelse.

  • Fortaubrøyting: Innen fem timer etter 3 cm snøfall.

Trangt om plassen

I vurderingen av vinteren 2023-2024 påpeker Wilhelmsen at kommunen i hovedsak ikke har oppfylt kravene for vinterstandarder på fortau. Han retter kritikk mot et svakt kontrollsystem og fraværende politisk ledelse, og bemerker at feil i måkearbeidet, som store snøhauger, ikke blir rettet uten klager. Wilhelmsens oppsummering påstår en bekymringsfull mangel på oppfølging og effektivitet i kommunens håndtering av vinterdriftsstandardene.

Fortsatt i fokus, men ikke prioritert

Seksjonssjef Joakim Hjertum fra Bymiljøetaten adresserer kritikken og understreker at sykkelens fremkommelighet fortsatt er i fokus. Han forklarer at store snøfall i desember og januar skapte utfordringer med korrekt plassering av snøen, noe som resulterte i fylte fortau og sykkelfelt. For å takle disse utfordringene ble det igangsatt omfattende arbeid for å fjerne snø fra områder med fremkommelighetsproblemer.

-  I forbindelse med ytterligere snøfall bestemte Bymiljøetaten at fortauer skulle prioriteres å holdes åpne på bekostning av sykkelfelt/veibane. Dette ble gjort gjeldende for de fortauer som ville blitt smalere enn 1m. Dette ble gjort utfra trafikksikkerhetsvurderinger med tanke på å unngå gående i veibane, forklarer Hjertum.

Manglende måking av fortau skaper også en farlig situasjon med tjukk, nedtråkket snøsåle som senere fryser til is, og fotgjengere risikerer å skli og falle. Wilhelmsen la selv ut på X (twitter) sin irritasjon. Kommentarfeltet er ikke alltid helt enig: 

(Artikkelen fortsetter under innlegget)

Tar kritikk

Slapsesykling

Seksjonssjef Hjertum understreker at kravene til vinterdrift fortsatt er de samme, og det er ingen unnskyldning for dårlig håndtering av måkingen. Han understreker imidlertid at kommunen har måttet ta vanskelige beslutninger for å sikre trygg ferdsel og unngå ulykker.

Gående og syklende utgjør betydningsfulle deler av byens befolkning, og kommunen må påta seg ansvaret for å sikre deres trygghet og mobilitet, spesielt under krevende vinterforhold.

Wilhelmsen avslutter med å gi kommunen ros på tross av stor uenighet rundt den totale håndteringen: 

- Veibanen derimot har kommunen stort sett i imponerende grad klart å holde snøfri, og det sier vel alt om prioriteringen, avlutter Wilhelmsen.

Traktor i storbyen: Flere arbeider døgnet rundt for å sikre så gode veier som mulig. Likevel er mange misfornøyd.
Powered by Labrador CMS