Raser etter lukket møte

Bydelsdirektør på Frogner får sterk kritikk får å lukke bydelsutvalgsmøtene for publikum under koronakrisen. Uakseptabelt, mener Norsk Presseforbund.

Publisert

I bydelen Gamle Oslo har de strømmet bydelsutvalgsmøtene til innbyggerne sine fra starten av koronakrisen. Lederen for bydelsutvalget, Teodor Nordenstrøm Bruu fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), sier de prioriterer at flest mulige skal få med seg hva som skjer på møtene.

– Det var ganske enkelt å få det til gjennom de digitale plattformene vi valgte å bruke. Vi er vant med at det kommer mange på bydelsmøtene våre, og ville videreføre det når vi må holde det digitalt, sier Bruu til Norgesnytt. Han stiller seg undrene til at Frogner ikke klarer å holde møtene åpne.

– Ting er annerledes under koronakrisen, men jeg oppfordrer Frogner til å strekke seg lenger for å holde møtene åpne. Vi som folkevalgte svikter om innbyggerne ikke får med seg vedtak som fattes, sier Bruu.

I tillegg til Frogner, har heller ikke bydelene Alna eller Ullern tilbudt noen digitale løsninger for sine innbyggere.

-Viktig åpenhet

Leder av Oslo Arbeiderparti og finanskomiteen som overvåker kommunens og bydelens økonomi, Frode Jacobsen, syntes det er betenkelig at Frogner, Ullern og Alna bydelsutvalg enda ikke har klart å finne løsninger hvor de kan ha åpne bydelsutvalgsmøter.

– Jeg vil understreke viktigheten av at demokratiet blir ivaretatt i disse tider, og det å ha åpne møter i folkevalgte organer er en viktig del av demokratiet. Vi gjør det i bystyret, og forventer at alle bydelene og gjør det på en ryddig måte.

Jurist og rådgiver hos Norsk Presseforbund, Kristin Foss, er også kritisk til at Frogner bydel ikke har lagt til rette for åpne bydelsutvalgsmøter. Hun stiller seg utenforstående til at det ikke er funnet noen løsning når det har gått så lang tid.

– Jeg mener de burde ha klart å tilrettelegge slik at man ivaretar prinsippet om åpenhet. Det finnes mange gode løsninger for dette og mange mindre kommuner har klart det helt fint.

Foss synes det er veldig problematisk at det ikke har vært prioritert åpenhet når man måtte gå over på digitale møter. Konsekvensene av mindre åpenhet i en bydel er et svekket lokaldemokrati, ifølge henne.

– Det er demokratiet og lokalsamfunnet som taper på dette. Innbyggerne får mindre muligheter til å følge med. Det er uakseptabelt at man ikke tar åpenheten mer seriøst, sier Foss i Norsk Presseforbund.

– Ikke nødvendig

Det er nedfelt i både Grunnloven og Offentlighetsloven at alle formelle møter i folkevalgte organer skal være åpne for allmenheten. For at møtevirksomheten i kommunene ikke skulle stoppe opp på grunn av koronakrisen, fastsatte regjeringen en midlertidig forskrift for gjennomføringen av fjernmøter. Men forskriften understreker at møter som unnlater allmenheten bør brukes varsomt, og kun i tilfeller hvor det ikke er teknologisk mulig å gjennomføre. Bydelsdirektøren i Frogner, Odd Rune Andersen mener likevel at bydelen opprettholder det demokratiske prinsippet, og vil bruke et eksempel:

– På møtet 19. mai var alle sakene kjent på forhånd. Vi fikk inn flere innspill til åpen halvtime, og protokollen er fullt tilgjengelig. Vi fant det derfor ikke nødvendig å strømme et bydelsutvalgsmøte, sier Andersen.

Bydelsdirektøren mener kritikken ikke er berettiget. – Vi fulgte anbefalingene om å ha digitale møter. I tråd med den nye forskriften kunne man, dersom de tekniske løsningene ikke var på plass, avholde dette uten publikum tilstede, sier Andersen.

Unntakstilstand

Bydelsdirektøren varsler imidlertid at åpenheten blir et tema på neste bydelutvalgsmøte.

-Vi jobber veldig bredt med innbyggerdialog, og skal gå til diskusjon om vi skal ha faste tv-overføringer fra våre politiske møter på neste bydelsutvalgsmøte som er 16. juni. Dette skal være fysisk og åpent for publikum etter smittvernshensyn, sier Andersen, som mener at dette ha vært en politisk diskusjon.

Lederen for bydelsutvalget i Frogner, Jens Jørgen Lie fra Høyre, mener derimot at dette har vært en administrativ avgjørelse. Han ønsker åpne bydelsutvalgsmøter, men at viser til at det det har vært vanskelig å gjennomføre.

– Det har vært en unntakstilstand, og vi fikk dessverre ikke på plass en løsning for et åpent møte. Dette har ikke vært en politisk beslutning, men hva som har vært mulig å få til administrativt, sier Lie til Norgesnytt.

Powered by Labrador CMS