En barnehageansatt på jobb.

Stort sykefravær

Med et høyt sykefravær blant ansatte blir det vanskelig for barnehagene på Grünerløkka.

Publisert

I 2023 hadde barnehager på Grünerløkka et gjennomsnitt på 14,93% i sykefravær. Sammenlignet med andre bydeler i Oslo kommune har det vært en gjennomsnittlig høyere sykefravær.

Mange Faktorer

Christina Uhnger, sosialkonsulent i Oslo kommune forteller at det foreligger flere årsaker for et høyt sykefravær i barnehager. Slitasje på kroppen og smitte fra barna er faktorer som kommer naturlig av å jobbe i en barnehage gjennom flere år. I Barnehager, og i en god del andre bransjer har man ikke tilgangen til en fleksibel arbeidsdag, som for eksempel kontorjobber har mulighet for. Over tid påvirker dette kroppen og skaper slitasje. 

Hvorfor har det seg slik at bydeler med høyest sykefravær har også mest langtidsfravær? 

– En faktor er at vi har en del som har jobbet i barnehage veldig lenge i bydel Grünerløkka. Nettopp derfor opplever man mye yrkesslitasje, forteller Uhnger. 

Grünerløkka består av mange små og store barnehager. Dette påvirker sykefravær statistikken.

– Om du har en barnehage med 20 avdelinger eller en med fire, synes det så vidt på statistikken om det er to langtidssyke i barnehagen med 20. Men i en liten barnehage kan fraværet fremtre veldig godt og virker dramatisk i tallene, forklarer Uhnger. 

Hårete mål

Bydel Grünerløkka hadde først satt seg opp til et mål om å minke sykefraværet ned til 8% i 2024. Dette viste seg å være en feilskrivelse, hvor måle ligger nærmere opp til 10%. 

Uhnger forteller at 10% er fortsatt et svært hårete mål å nå. Men at det er viktig å ha noe å strekke seg etter. I utgangen av 2023 lå bydelen på nesten 15% sykefravær. Med barnehager som ligger både høyt, men også lavt på statistikken forteller hun at det er viktig å overføre kunnskap mellom barnehagene. 

– Hvis noen gjør noe lurt, jobber vi med å overfør den kunnskapen videre, sier hun.

Trepartssamarbeid

Det har vært et stort fuks på sykefraværet de siste årene. Uhnger forteller at mye av jobben har blitt lagt inn i nærværsarbeidet. Det skal ikke bare være et fokus på de som er sykemeldt. Man ser viktigheten i det å ivareta de som også er på jobb. En viktig faktor i dette er å ha et godt trepartssamarbeid. Samarbeidet mellom leder, vernetjeneste og tillitsvalgt er et godt redskap for å minske sykefraværet. 

Ikke helt likt overalt

Katrine Kvistbråten jobber i Hammerfestgata barnehage. Hun forteller at hun ikke har hørt noe spesielt om dette høye sykefraværet i bydel Grünerløkka.

– Nei jeg var ikke kjent med at Grünerløkka hadde noe mer fravær enn andre bydeler, forteller Kvistbråten.

Hun fortsetter med å fortelle at det har ikke vært noe spesielt mye sykefravær blant de ansatte i barnehagen. Og det har heller ikke vært noe som har utskilt seg bland langtids- eller korttids sykefravær. 

Powered by Labrador CMS