Av

STØYENDE NATTELIV TRUER NABOLAGSFREDEN

Nabolaget rundt Dapper Bistro rystes av konstant støy fra utelivet, som går utover naboene og har utløst en rekke klager.

Publisert

Nattelivet er mer populært enn noensinne, og helgene pulserer av liv på sent åpne utesteder. Konkurransen blant klubbene er stort, noe som rammer flere. Over Dapper Bistro på Bjørvika har flere leiligheter klagd på varende støy fra lyd og musikk-anlegget deres. Gjentatte lydprøver fra lokalet avslører at Dapper Bistro gjentatte ganger overskrider det tillatte lydnivået. Situasjonen setter beboerne ro og hvile i spill og beboerne krever nå oppmerksomhet og handling fra utestedets side.

Dapper bistro åpnet for litt over 2 år siden og har siden den tid mottatt en rekke klager angående musikkstøy fra deres lokaler. Beboerne over etablissementet forteller at det ellers er lite støy da Bjørvika ikke er et populært festested, men at de nå utrykker bekymring, spesielt knyttet til forstyrret søvn, tap av ro og hindret hvile.

Aleksander Andersen, terapeut og søvnspesialist ved søvnklinikken forteller at forstyrret søvn påvirker oss i stor grad fysisk og psykisk.

- På kort sikt kan mangel på god søvn føre til redusert konsentrasjon, svekket hukommelse, og økt irritabilitet, som kan påvirke den daglige virkeevnen vår og kommunikasjon med andre.

Mange i leilighetskomplekset over utrykker bekymring angående akkurat dette og mener det har gått utover deres mentale helse.

Gjennomgått flere lydprøver

I 2022 ble det logget lydtrykk i en av leilighetene over. Målinger ble gjennomført hvert sekund i tidsrommet fredag 25.02.2022 til søndag 27.02.2022. Lydmåleren Norsonic 140 ble benyttet for å gjennomføre lydtrykksmålingene.

hentet fra offentlige dokumenter

Denne figuren viser kun et av flere resultater av loggingen i en av leilighetene over. All logging av lydtrykk resultatene ga klare indikasjoner at støynivået er markert høyere enn grenseverdiene på̊ 25 dB. Loggingen viste også at støy og musikk-anlegget var på sitt høyeste i perioden klokken 00:00 til 02:00 gjennom hele helgen.

Beboerne insisterer på at Dapper Bistro må ta konkrete tiltak for å redusere støynivået til et akseptabelt nivå.

Hevder å ha gjort tiltak

Til tross for forsøk på å kontakte Dapper Bistro, var det ikke mulig å få svar. Imidlertid har de reagert på kommunens kritikk og hevder å ha iverksatt tiltak. De har redusert åpningstiden betydelig til klokken 22:00 og investert i et nytt musikkanlegg med samme kvalitet. Videre påstår de å ha forbedret isolasjonen for å redusere støy og bass for beboerne. 

Powered by Labrador CMS