Ragna Marie Fjell og Lucas Plummer vil ha en sunnere Oslofjord.

Tar tak for en sunnere Oslofjord

Oslo Badstuforening introduserer 'Oslo Badebotaniske', et innovativt prosjekt for å teste om det er mulig å få liv i havbunnen i Oslofjorden

Publisert

Oslo Badstuforening tar et steg mot å rense Oslofjorden med prosjektet "Oslo Badebotaniske". Initiativet går utover de tradisjonelle badstuene og de flotte badeanleggene foreningen er kjent for, ved å fokusere på å skape et levende økosystem under vannoverflaten. 

– Det er et nytt og innovativt prosjekt Oslo badstuforening nå går i gang med, forteller Ragna Marie Fjell, generalsekretær i Oslo badstuforining. 

En ødelagt havbunn

I samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) planlegger foreningen å etablere et undervannsanlegg dedikert til dyrking av blåskjell, ålegress, sukkertare og andre marine arter. Tiltaket har som mål å prøve å revitalisere Oslofjorden, som lider under økologiske utfordringer på grunn av industrialisering og nedbrytning av det naturlige økosystemet. Det planlagte undervannsanlegget skal bygges tre meter under vannoverflaten, og vil være på 100 m² . 

– I Oslofjorden har det meste av sjøbunnen blitt ødelagt fra industrialiseringen. Vannet er mørkt og forurenset, og det er harde kanter av stål og betong i stedet for strandkanter. Dette gjør at det gror lite, og fjorden lider, forteller Fjell. 

Ett blåskjell kan rense hundre liter vann

Et blåskjell kan rense hundre liter vann på en dag. Her har de plantet blåskjell fra brygga, i samarbeid med Urban Ocean.

Ved å dyrke marine planter og organismer under vann, håper foreningen å bidra til en friskere Oslofjord. Fjell forteller at prosjektet i første omgang er på en liten skala, men hvis det er suksessfullt kan det skaleres opp. 

– Et blåskjell kan rense hundre liter vann på en dag, så alle monner drar uansett skala, sier Fjell. 

Har ikke mistet håpet

Badstumester hos Oslo badstuforening, Lucas Plummer, har ikke mistet håpet og mener det fortsatt kan bli liv i Oslofjorden. 

– Det er mange som sier at det ikke er noe håp for Oslofjorden, og bygger under ideen om at det ikke er noe å gjøre med det. Men fjorden er sunnere nå enn den var for 50 år siden da det var storindustri her, sier Plummer. 

Vil fullføre i løpet av året

Det undersjøiske anlegget vil bli bygget under et aktivt badstuanlegg, noe som gir en unik mulighet til å studere hvordan dyrkingen påvirkes av menneskelig aktivitet. 

– Det er jo av interesse for alle som vil utnytte seg av fjorden også, at det er sunt og friskt i fjorden, forteller Plummer. 

Med planer om å fullføre byggingen innen november/desember, jobber Oslo Badstuforening hardt for å få realisert prosjektet. Nå gjenstår det å se om dette nyskapende tiltaket vil lykkes med å gjøre Oslofjorden for både lokalbefolkningen og besøkende.

Powered by Labrador CMS