Utekontakten i Bydel Gamle Oslo.

Ung kriminalitet: Slik skal utekontakten forebygge

Gamle Oslo er én av to bydeler med flest anmeldelser av kriminalitet begått av mindreårige. Utekontakten i bydelen vil forebygge rekruttering til kriminelle miljøer.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Vanja Skustad Floberg

Gamle Oslo er i likhet med Oslo sentrum den bydelen med flest anmeldelser av ung kriminalitet, viser tallene fra politiet. Utekontakten i bydel Gamle Oslo utarbeidet i 2023 en rapport på hvordan de ønsker å forebygge rekrutteringen til kriminelle miljøer. 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for rapporten er utekontaktens erfaringer og opplevelser etter en lengre tilstedeværelse i området. De skriver i sin rapport at de har ønsket å kartlegge i hvilken grad rekruttering til kriminelle miljøer finner sted i bydelen. Også tilbakemeldinger fra både foresatte og skolene i bydelen, som har kommet med sterke bekymringer har vært med på ønsket om en kartlegging. 

Målsetting 

I rapporten kommer det frem at målgruppen i denne kartleggingen er unge mellom 13 og 18 år med tilhørighet til Bydel Gamle Oslo. Videre viser rapporten til at «Den overordnede målsettingen vil være å bidra til å forbedre barn og unges oppvekstsvilkår gjennom at Utekontaktene spisser sin innsats. Delmålene for situasjonsanalysen er følgende: - Skape et målrettet fokus på rekrutteringsfenomenet av barn og unge - Øke kunnskapsgrunnlaget om risiko relatert til rekruttering - Styrke, samt utvikle relevante forebyggende tiltak» 

Tre viktige forhold

Analysen viser til tre forhold som i stor grad har påvirket rekrutteringen til de kriminelle miljøene i Gamle Oslo:

1. Svake økonomiske forutsetninger

2. Eksponering for kriminell aktivitet og miljøer

3. Manglende fellesskap og mestring hos unge

2.500 mellom 13 og 18 år

Tall fra Oslo kommune sine nettsider viser at det bor ca.2 500 personer mellom 13 og 18 år i bydelen (2023) og at 3.714 personer i Gamle Oslo lever i trangbebodde husholdninger (2022).

Nye måter å rekruttere på

Utekontakten i bydel Gamle Oslo forteller at det nå rekruteres mer via digitale medier.

–Har ungdommen fortalt at det var en økning av rekruttering under nedstengningen i 2020-21 grunnet koronapandemien?

– Nei, vi har ikke registrert at ungdommer har nevnt direkte korrelasjoner mellom økningen av rekruttering og koronapandemien. Imidlertid har vi som en tjeneste bemerket oss hvordan ungdommers teknologibruk har endret seg over tid. 

Utekontakten mener at dette også har påvirket måten rekruttering foregår på, og ungdommer er derfor mer utsatt for uheldige miljøer digitalt nå mer enn før. Disse destruktive miljøene blir ytterligere usynlige for voksne, og dermed forlenger det tiden det tar å oppdage dem.

Tiltaksplanen

Utekontakten sitt arbeid startet allerede i 2023, og de nå i gang med tiltakene: 

Økt systematisk og kontinuerlig oppsøkende arbeid på barne- og ungdomsskoler

Økt tilstedeværelse på sosiale medier.

Målrettet kunnskap og informasjon til samarbeidspartnere, foreldre, skole, og unge om ulike tegn til rekruttering og aktuelle hjelpetiltak.

Etablere samarbeidsmøter med aktuelle barne- og ungdomsklubber.

Utekontakten starter en jente og en guttegruppe. - Dette for å øke fokus på gruppearbeid i barneskole og ungdomsskole. 

(kilde: Oslo kommune)

Godt i gang

Marshalee Orinthea Jones, fra utekontakten i bydelen forteller at de er i gang med tiltakene som ble presentert i rapporten, og planlegger videreføring av disse det kommende året. 

–Vi har blant annet arrangert foredrag for ulike samarbeidspartnere, inkludert skoler, der vi har presentert innsikt og informasjon fra rapporten.

Jones forteller at dette har bidratt til å øke bevisstheten og forståelsen om de utfordringene de står ovenfor.

Flere tilbud til ungdom

Mari Olsgaard, seniorrådgiver for humanitere programmer i Røde Kors forteller at deres tilbud til ungdom ´´Gatemegling´´er et kurs der ungdom mellom 13 og 25 år lærer om egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt.

Olsgaard forteller at mange organisasjoner gjør et godt forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet. –I Gatemegling handler det om å lære ungdom å bli en god venn og gi de riktige verktøyene for kommunikasjon og konflikthåndtering. Slik kan ungdom selv bidra til å løse konflikter før de vokser seg større, sier hun.

Powered by Labrador CMS