Smiler for bildet: Politiet har fortsatt motet oppe, på tross av økningen av ungdomskriminalitet.

Ungdomskriminalitet i Gamle Oslo: En felles bekymring for bydelen

Ungdomskriminaliteten øker i Gamle Oslo, som fører til en felles bekymring. Flere parter presser på for rask implementering av forebyggende tiltak for å snu denne trenden.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har gamle Oslo sett en markant økning i kriminelle miljøer og handlinger blant ungdom. Både kommunen, bydelen og ikke minst de lokale i Gamle Oslo mer at det haster å finne en løsning som forebygger økningen.

I Gamle Oslo det registrert 1039 lovbrudd, mens i Oslo sentrum er det derimot registrert 841, skriver Aftenposten. 

Bekymrende statistikk 

Seniorrådgiver i gruppen for kriminalstatistikk hos Statistisk Sentral Byrå (SSB), Susanne Fjelldalen, anbefaler å se på SALTO-rapporten som Oslo politidistrikt ga ut i fjor - "Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022. Utfordringer i ulike geografiske områder".

– SSB sine kriminalstatistikker fordeler ikke på bydelsnivå, men på politidistrikt, kommune- og fylkesnivå. I SALTO-rapporten for 2022 finnes imidlertid statistikk for bydel Gamle Oslo, sier Fjelldalen.

Ved innsyn i rapporten ser man at mange av lovbrudds kategoriene er konsentrert i sentrum, særlig Gamle Oslo. I majoriteten av lovbrudds kategoriene er det unge voksne (18-20 år) som blir registrert som mistenkt i anmeldelsene.

Den største andelen av alle Oslos anmeldelser av barne- og ungdomskriminalitet i 2022, er registrert med gjerningssted i Gamle Oslo.

Tabellen i rapporten viser også at Gamle Oslo er det område som har størst andel av registrerte narkotikalovbrudd, skadeverk, trafikklovbrudd og voldslovbrudd med mistenkte i alderen 10-22 år i Oslo.

Påfører samfunnet store "kostnader" 

Seniorrådgiver Thov Midtsund Nordbø har ansvar for ungdomskriminalitet hos Barneombudet. Han kan fortelle at kriminalitet påfører samfunnet store kostnader i form av både penger og menneskelig lidelse i form av utenforskap.

– Vi har et ønske om å påvirke myndighetene til å styrke det forebyggende arbeidet overfor utsatte barn og unge for å i større grad lykkes med å hindre at barn kommer i en skjevutvikling der kriminalitet ofte blir en del av et sammensatt utfordringsbildet, utdyper Nordbø.

Thov Midtsund Nordbø

De siste årene har en del av den politiske diskusjonen de siste årene har hatt stor oppmerksomhet på bruk av virkemidler som forbud og straff. I enkelte debatter er det flere som bruker begrep slik som "hardere i klypa". Dette advarer Barneombudet mot. 

– Å ha gode forebyggingstiltak er sentralt for at unge skal ha en trygg og god oppvekst.

Ved spørsmål om kriminalstatistikk på bydelsnivå, svarer Nordbø at Barneombudet ikke har gått inn i det. Samtidig sier Nordbø at det er grunn til å tro at ungdomskriminalitet i Gamle Oslo kan henge sammen med risikofaktorer som øker sannsynligheten for at unge bryter loven.

– Det er en bydel med store levekårsforskjeller. Fattigdom, trangboddhet, foreldre med lav utdanning er alle såkalte risikofaktorer hos barn, som øker sannsynligheten for å begå kriminalitet.

Han understreker også at Gamle Oslo er en sentrumsbydel, hvor uteliv og åpne russcener kan forekomme. 

Frivillig arbeid 

Ungdom mot Kriminalitet: Et fristed for barn og unge, slik at de unngår de kriminelle miljøene

Som årsak av denne økningen, mottar Bydel Gamle Oslo søknader fra ulike organisasjoner som ønsker å skape et fristed for ungdommer som befinner seg i kriminelle miljøer. Mohamed Abdirisaq Mohamud, leder for foreningen Ungdom mot kriminalitet, påpeker viktigheten av frivillig arbeid i forebyggingen av ungdomskriminalitet.

– Frivillig arbeid bidrar til å skape gode arenaer for ungdommer istedenfor å havne i dårlige miljøer. Dette fordi det er i fritiden ungdommer foretar seg kriminelle handlinger. Derfor er det viktig at tiltak finnes i denne tiden, uttaler Mohamud.

Videre forteller Mohamud at de opplever at det er ungdommene selv som etterspør denne typen aktivitet, og at de ønsker et tilbud hvor de kan møte andre, oppleve mestring og ikke minst samhold.

På spørsmål om hvorvidt Bydel Gamle Oslo jobber hardt for å forebygge økningen av kriminelle ungdomsmiljøer, svarer Mohamud positivt. Han påpeker at bydelen gjør en utmerket jobb med aktive tiltak. Han presiserer at det også er ungdommer fra andre bydeler som er kriminelt aktive i Gamle Oslo.

– ­Med alle de tiltakene som settes inn, kan man si at bydelen gjør en utmerket jobb, sier han.

Bekymring og håp 

Mohamud uttrykker derimot en bekymring for hvordan andre bydeler i Oslo oppfatter Gamle Oslo. Han påpeker likevel at kun 2% av Oslos ungdommer er kriminelt aktive.

– Det er absolutt bekymringsfullt, men det er også mange flinke ungdommer her. Det er kun 2% prosent av Oslos ungdommer som har vært kriminelt aktive, forklarer han.

Selv ser han behovet for å motivere ungdommer til blant annet arbeid som nøkkelen for å hjelpe dem ut av kriminelle miljøer. For mange av ungdommene er det vanskelig å skaffe seg en jobb, og dermed oppstår faren for at de blir med i kriminelle gjenger. 

– Viktigste nøkkelen er arbeid, arbeid, arbeid. Vi forsøker å motivere ungdommer til dette, avslutter han. 

Ønsker å komme seg bort

I en halvårsrapportering som ble sendt til Oslo kommune, står det at koordinatorene har hjulpet en del ungdom i jobb gjennom UngJobb, samt tilgang på fritidsaktiviteter. 

Ved innsyn i rapporten står det videre at når ungdommene først får seg deltidsarbeid og deltar i fritidsaktivitet, viser de glede og takknemlighet, samt innsats for å endre sine dårlige vaner.

I rapporten står det skrevet følgende om en ungdom som har fått hjelp: 

"Tiltaket har vært nyttig for ungdommen, fordi det har bidratt til at gutten føler seg sett og hørt av andre. Han utdyper at det er mye dødtid på fritiden, og at det fører til at ungdommen oppsøker fart og spenning med andre ungdommer. Det som hjalp ungdommen med å komme seg ut av det dårlige nettverket er jobb."

 

Powered by Labrador CMS