Jamal E. Diriye er en av Utekontaktene i Gamle Oslo. FOTO: Skjermdump fra Instagram.

Utekontakten: Avgjørende for ungdom

- Det er viktig å hjelpe barn og ungdom til å ta gode valg og bli gode samfunnsborgere, det er min personlige motivasjon, sier Jamal E. Diriye til OsloNytt.

Publisert

Jamal E. Diriye er en av Utekontaktene i Gamle Oslo. Utekontakten jobber med oppsøkende arbeid med barn og ungdom, spesielt de mellom 10 og 18 år. De jobber aktivt med å bygge relasjoner med ungdommene, både på dag og kveldstid. I tillegg, er de tilstedeværende på skoler og jobber med forebyggende arbeid.

Han forteller litt om en vanlig dag på jobb som Utekontakt.

- På dagtid er vi gjerne til stede på ulike skoler, både inne og ute. Vi vil være synlige og tilgjengelige, slik at ungdommene kan ta kontakt om de skulle ønske det.

Tiden på skolen blir også brukt til å skape relasjoner og tillit med ungdommene. På kveldene er Utekontaktene tilgjengelige på ulike fritidsklubber, arenaer og arrangementer som skoleball, åpen dag og foreldremøter.

- Vi kartlegger og observerer også hvor ungdommene henger, og følger hele tiden med på sosiale medier, sier Diriye.

Vil møte i fredstid

Forebyggende arbeid er spesielt viktig, og en stor del av jobben er å prøve å få kontakt med ungdommer i fredstid.

- Vi vil prøve å være der før ting eskalerer.

Ungdommene som oppsøker Utekontakten kan snakke om problemer, få hjelp til å søke jobb eller få kontakt med ulike fritidsaktiviteter de er interesserte i. Utekontakten følger opp ungdommen, og enkelte kan også få en litt tettere oppfølging om det er behov for det.

Viktig ressurs

Nestleder i bydelsutvalget, Agnes Nærland Viljugrein, mener at Utekontakten er en viktig ressurs, spesielt i Gamle Oslo.

- Vi er en bydel som har ganske store levekårsutfordringer, og vi vet at hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i vedvarende lavinntekt. Det er mye trangboddhet, og nødvendig å jobbe forebyggende med de ungdommene vi har, forteller Viljugrein.

Hun mener fremdeles at det er viktig å ha Utekontakter i hele byen, og at behovene kan variere fra hver bydel.

- Det er kjempeviktig at vi har tilstedeværende voksne personer generelt, men kanskje særlig i vår bydel hvor vi har mange ungdommer som kanskje ikke har store leiligheter og henge i, men som er ute på kveldstid og bruker mange av ungdomstilbudene vi tilbyr.

Det å kunne møte på trygge, voksne personer, enten om du er ute på kvelden eller bruker ungdomstilbudene, tenker bydelsutvalget er kjempeviktig. Utekontakten er flinke på å bygge tillit og henge med ungdommene.

Økt støtte

Politikerne i bydelsutvalget vedtar budsjetter og sier noe om hvordan ting skal fungere, men det er Utekontakten selv som organiserer jobben. Flere Utekontakter er ønsket, og utvalget har økt den økonomiske støtten for å få flere på plass.

- Jeg må si at det ser ut som de gjør en veldig god jobb og de er flinke til å være relevante og nær ungdommene våre. Det er veldig gøy å se, sier Viljugrein.

Utekontakten har både Instagram og Tiktok under brukernavnet @Utekontaktenibgo.

Powered by Labrador CMS