Frimanns gate: Bor du her? Da kan du forvente opp til 2500 flere biler i døgnet forbi soveromsvinduet ditt.

Venter stor trafikkøkning på smale veier

I 2024 starter fase to av ombyggingen av ring 1. Statens vegvesen forventer flere tusen ekstra biler i døgnet gjennom trange og bebodde strøk.

Publisert

Dette kommer frem i en presentasjon Statens vegvesen la frem for St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite.

Beskjeden faller ikke i god smak hos beboerne i området.

Bor du for eksempel i Nordahl Bruns gate, Langes gate eller Frimanns gate, forventer Vegvesenet en økning på opp til 2500 antall gjennomkjøringer i døgnet. Dette kommer frem i dokumentasjon tilsendt fra Vegvesenet.

Videre forventes det også at kollektivtransporten vil få økt forsinkelse i de tre årene det vil ta å ferdigstille prosjektet, og at den generelle fremkommeligheten vil reduseres.

Beboere ikke fornøyd

- Det er helt idiotisk. Da kan det hende jeg flytter, altså, sier Arvid Ingvarsson til Oslonytt.

Ingvarsson bor i området, og er ikke sikker på om det er verdt å forbli boende i området om det ikke løses på en annen måte.

- Det er jo allerede kaos. Jeg har vindu ut mot krysset.

Linda Lægreid bor også i området. Hun er enig med Ingvarsson om at økningen ville vært veldig negativ.

- Tror du folk har forståelse for at det nødvendigvis må bli slik ved en ombygging?

- Nei, det tror jeg ikke. Denne gata er ikke bred nok for annet enn småbiler. Det er trangt her allerede nå.

Godt samarbeid

Benedicte Bjerknes, leder i Miljø- og byutviklingskomiteen St. Hanshaugen (SV), sier de deler bekymringene i det hun påpeker er en midlertidig periode.

Hun understreker at konsekvensene av hva trafikkøkningen vil bety for helse, miljø, setningsskader på bygninger og trafikkavviklingen må kartlegges og håndteres.

- Vi opplever det som positivt at Statens veivesen møter oss, og vi er håpefulle på at det kan komme tiltak som kan hjelpe. Vi ønsker alltid å bli involvert i slike prosesser.

- Vurderes det sikkerhetstiltak langs fortau og rundt skoler?

- Dette har et samlet bydelsutvalg kommet med en uttalelse på, og saken for øvrig. Vi ønsker at Statens veivesen og kommunen tar slike hensyn, og har derfor spilt inn dette.

Jobber med sikkerhetstiltak

På spørsmål til Marte Flaathen i Vegvesenet om sikkerhetstiltak rundt skoler og fortau i områdene vurderes, skriver hun blant annet følgende i en e-post:

"Et anleggsområde vil alltid være forsvarlig gjerdet inn og sikret.

Både vi som byggherre og vår fremtidige entreprenør har strenge krav på oss vedrørende HMS. Det gjelder både for våre egne som jobber på anlegget, men også for omgivelsene til anleggsområdet.

Planlegging av sikkerhetstiltak, deriblant tiltak for å skjerme myke trafikanter er noe av det vi jobber med nå."

Vegvesenet jobber også med å videreutvikle trafikkanalysen fra SWECO, som kom i fjor sommer. Den videreutviklede analysen ventes å komme i løpet av første kvartal 2023.

Powered by Labrador CMS