Psykologspesialist Hege Bjercke Dalheim vil fremme kompetanse og opplæring om barndomsbelastninger gjennom prosjektet 'Økt Livsmestring'.
Psykologspesialist Hege Bjercke Dalheim vil fremme kompetanse og opplæring om barndomsbelastninger gjennom prosjektet "Økt Livsmestring".

Vil øke kompetansen rundt psykiske utfordringer

Oslo Kommune lanserer prosjektet «Økt livsmestring» – Målet er å øke kompetansen til fagpersoner i deres samhandling med barn og unge med barndomsbelastninger, forteller psykologspesialist Hege Bjercke Dalheim.

Publisert

Barndomsbelastninger er et paraplybegrep som omhandler barn og unge som lever med negative- eller fravær av positive erfaringer.

Bydel Gamle Oslo har nå i samarbeid med Utdanningsetaten, Politi enhet sentrum og Delprogrammet Oppvekst og utdanning tatt initiativ til prosjektet Økt livsmestring. Målet er å bygge kompetanse rundt tematikken barndomsbelastninger, for å bedre kunne hjelpe barn i denne risikogruppen.

Vil gi opplæring og kompetanse

Hege Bjercke Dalheim er Psykologspesialist og prosjektleder for Økt livsmestring. Hun forteller at selv om Norge er et godt land å vokse opp i, er det en økende bekymring for at vi ikke klarer å beskytte barn og unge som vokser opp med barndomsbelastninger godt nok.

– Det dreier seg om barn som i større eller mindre grad har opplevd negative erfaringer i løpet av sin oppvekst. Dette kan innebære opplevelser som mobbing, utenforskap, rasisme og fattigdom, eller alvorlig omsorgssvikt som vold og overgrep.

– Vi skal arrangere felles opplæring for en rekke fagpersoner som jobber med barn og ungdom. Vi ønsker å skape en god erfaringsutveksling gjennom å bruke tid på å lære av hverandre. Vi vil også skape et felles språk og en forståelse mellom forskjellige faggrupper, sier Dalheim.

Oslo skal bli en «traumeinformert» by

– Målet med prosjektet er at fagpersoner som jobber med barn og unge skal lære om og trene på å forebygge konsekvensene av barndomsbelastninger. Gjennom å skape bevissthet og kompetanse rundt traumer og belastninger, ønsker initiativtakerne å skape trygge omgivelser og oppvekstsvilkår for unge.

– Vi skal utvikle et felles kompetanseløp som kan tilpasses de ulike arbeidshverdagene. Vi skal også sikre god ledelsesforankring og viktigst av alt øve på å sette kunnskapen ut i praksis. Forskning viser at kursing alene skaper lite endring. Det som gir best resultater er at man øver og trener på å bruke ferdighetene i egen jobb.

Vil sikre gode menneskemøter

Dalheim forteller prosjektet er bygd opp rundt fire hovedelementer. Kunnskap om hjernen, gode menneskemøter, traumeinformert arbeidskultur og handlingskompetanse.

– Det handler om å bli bedre kjent med seg selv som hjelper og om å bygge kompetanse til å håndtere møter med utsatte personer på en riktig måte.

Prosjektet er nå i pilotfasen og programmet skal etter planen være ferdig i oktober 2024.

– Om vi lykkes tror jeg at dette programmet sammen med andre prosjekter vil være med på å gjøre en forskjell. Vi ser at fagfolk håndterer utageringer og vanskelige situasjoner bedre når de har fått mer av denne kompetansen.

– Om summen av møter barn har med voksenpersoner blir bedre vil dette ha en positiv innvirkning på deres liv og hverdag, sier Hege Bjercke Dalheim.

Powered by Labrador CMS