STORT ENGASJEMENT: Innbyggere samlet seg for å markere arbeidernes dag. Foto: Danny Son To

Youngstorget for arbeiderne

Tusenvis av Oslos innbyggere samlet seg på Youngstorget for arbeidernes dag 1.mai.

Publisert Sist oppdatert

1.mai samlet utallige mange engasjerte mennesker seg på Youngstorget i Oslo. De samlet seg for å feire arbeidernes internasjonale kampdag med et klart fokus på rettferdighet, solidaritet og arbeidernes rettigheter. Arrangementet, ledet av LO (Landsorganisasjonen i Norge) i anledning deres 125-årsjubileum. Samlingen var preget av både politisk engasjement og fellesskapsånd.

Storslåtte taler 

Årets talere var LOs leder Peggy Hessen Følsvik, styreleder i Norsk Folkehjelp Jan Olav Andersen og leder av IF Metalls centrala ungdomskomité Emil Moum-Rönnborg. I talen til Følsvik krevde hun slutt på den ulovlige okkupasjonen til Israel og anerkjente Palestina som en egen stat. - I dag har tusenvis samlet seg for å markere sitt sinne over krigen i både Gaza og Ukraina. Tusenvis av uskyldige har mistet sine liv. Denne krigen må stanses. Folkemordet må ta slutt. Norge må gjøre mer og vi krever et fritt Palestina, sier Peggy.

Enhet i mangfoldet 

Politiet meldte om en fredelig og velorganisert markering, uten rapporter om uroligheter eller hendelser. Arrangørene var fornøyde med oppmøtet og den positive stemningen som preget dagen. 

Motstand 

I en artikkel fra idag.no er det flere som ytrer sin misnøye over budskapet i Peggy sin tale under arbeidernes dag. Leder for Karmelinstittutet John Skåland, Leder av Miff (Med Israel for fred) Conrad Myrland og leder av ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) Dag Øyvind Juliussen er blant dem som ytrer at Peggy ”driver løgn med stor l”. Det blir også nevnt at ”LO er fiendtlig innstilt mot Israel” og at ”utspillene styrker agendaen til Hamas”.

Leder av Palestinakomiteen 

Line Khateeb beskriver engasjementet rundt Palestina som essensielt og viktig. Hun er stolt over at Palestina parollen var den desidert største på Youngstorget. Palestina bevegelsen i Norge er en åpenbar majoritet og vokser større og sterkere for hver dag som går. - Jeg skal kjempe for et fritt Palestina så lenge undertrykkelsen fortsetter, sier Khateeb. 

Powered by Labrador CMS